Tevreden?

Natuurlijk hopen wij dat u tevreden bent over de behandelingen die u bij ons krijgt. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u dat met ons bespreekt.
Wanneer we er samen niet uitkomen, kunt u een beroep doen op de Klachtenregeling van het KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, T 033 467 29 00, E klachtenregeling@kngf.nl.

U kunt ook hogerop, bij de Geschillencommissie van het KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, T 033 467 29 00, E geschillencommissie@kngf.nl en bij het Regionaal Tuchtcollege Den Haag, Postbus 97831, 2509 GE Den Haag, T 070 350 09 73,
I www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door de patiënt zelf of – als het om een kind gaat – door de ouders/verzorgers. Omschrijf in uw brief uw klacht zo duidelijk mogelijk en noem naam en adres van uzelf en van uw fysiotherapeut. Vergeet niet uw klacht te ondertekenen.
De behandeling van uw klacht door de commissie (of het college) is gratis. Alleen de eventuele kosten van bijstand – bijvoorbeeld een advocaat – betaalt u zelf.

Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op www.defysiotherapeut.com.

 

> Fysiotherapie en manuele therapie
> Begeleiding bij COPD
> Onderzoek en behandeling
> Tarieven en verzekeringen
> Afzeggen van afspraken
> Privacy
> Tevreden?

 

Afspraak maken?

Westerbeekstraat 29
3074 DB ROTTERDAM
T 010 419 18 47

Lange Hilleweg 123
(in Gezondheidscentrum Lange Hille)
3073 BK ROTTERDAM
T 010 215 01 70

 
© 2018 Fysio- en manueletherapiepraktijk Riederlaan. Alle rechten voorbehouden. Made by Studio Lomox.